Aktualności

15 maja 2011 r., wspólnie ze zborem wrocławskim zorganizowaliśmy grila. Jako, że dniem tym była niedziela rozpoczęliśmy oczywiście wspólnym nabożeństwem, na którym tworzyliśm wspólnotę wraz z delegacją z naszego filiału z Ząbkowic Śląskich. Nabożeństwo poprowadził nasz pastor ks. Jerzy Jan Polak, a kazanie wygosił pastor ze Zboru wrocłaskiego ks. Krzysztof Wolnica. Wspólne nabożeństwo i biesiadowanie przy grilu pomogło nam we wzajemnym zapoznaniu się ze sobą, oraz okazało się przyjemną formą wzajemnych kontaktów po między Zborami
i Zborownikami.
Razem postanowilimy, że ta forma wzajemnych kontaktów, powinna się rozwijać. Czekamy już na następne nasze wspólne spotkanie, które odbędzie się, tym razem w zborze wrocławskim.
W czerwcu br., przez trzy kolejne dni, rozpoczynając od 3, a kończąc 5. odbyła się jak co roku, o tej porze w naszym Kościele Konferencja Doroczna, (Synod Koścoła). Pod hasłem "Pmiętać i marzyć". Zgromadziła prawie wszystkich delegatów świeckich, oraz duchownych przedstawicieli naszego Kościoła. W tym roku spotkaliśmy się w Klarysewie, koło Warszawy. Konferencja rozpoczęła się wspólnym nabożeństwem z Wieczerzą Pańską. Nabożeństwem równioeż zakończyły się nasze obrady. Podczs którego został ordynowany na prezbitera ks. Roman Markowski. Po nabożeństwie odczytana została lista zamianowań pastorów i rozjechaliśmy się wszyscy do swojej służby.

W miesiącu lipcu 2011 r. ,minęła 10 rocznica śmierci naszego pioniera i pastora Franciszka Rupricha. Z tej okazji nasz obecny pastor ks. Jerzy Jan Polak poprowadził uroczyste Nabożeństwo na którym wspomnieliśmy ks. Rupricha.
Pod czas tego nabożeństwa wsłuchiwaliśmy się w odtworzone na płycie kompaktowej ostatnie kazanie, naszego nieżyjącego już Brata. ...

21 Sierpień 2011 r.
W tym słonecznym i jakże pięknym dniu wyjechaliśmy z grupą ścinawskich zborowników do Wrocławia, aby tam wspólnie uczestniczyć w uroczystym nabożeństwie z okazji 80 - tej rocznicy brata Alojzego Bestrzyńskiego - seniora Zboru wrocławskiego.
Całość nabożeństwa poprowadził Pastor Zboru wrocławskiego ks. Krzysztof Wolnica, a Słowem Bożym usłużył pastor ze Ścinawki Średniej ks. Jerzy Jan Polak. Tematem rozważania były słowa Jezusa skierowane bezpośrednio do apostołów, a pośrednio również i do nas, które brzmiały: "Za kogo mnie uważacie?" To pytanie wymaga od każdego z nas osobistego świadectwa wiary i decyduje o naszym chrześcijańskim życiu. Po wspólnym nabożeństwie i złożeniu szanownemu Jubilatowi naszych serdecznych życzeń udaliśmy się do salki na piętro, gdzie wspólnie mogliśmy pogłębiać naszą wspólnotę i korzystać z doświadczeń duchowych Brata Alojza, oraz ciezyć się społecznoścą z braterstwem Olszańskich z Bydgoszczy z ks Januszem na czele. Dziękujemy naszemu Panu Jezusowi
za to, że mogliśmy uczestniczyć w tym jubileuszu i dzięki temu pogłębiać naszą współpracę między naszymi Zborami. Dziękujemy siostrze Marysi Woźnickiej z naszego Filiału w Ząbkowicach Śląskich, że mimo problemów z komunikacją uczestniczyła wraz z nami w tym jubileuszu. Dziękujemy również tym wszystkim dzięki którym mogliśmy skorzystać z tych wszystkich dobrodziejstw i słodkości przygotowanych przez Parafian wrocławskich wraz z Pastorstwem.
W dniu 25.09.2011 roku w naszym Zborze odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji Święta Żniwno - Dziękczynnego. Zaprosiliśmy z tej okazji naszych przyjaciół ze Zboru we Wrocławiu, oraz z naszego filiału z Ząbkowic Śląskich. Wszyscy zebraliśmy się podczas wspólnego nabożeństa, które  poprowadził gospodarz tutejszej parafii Ks. Jerzy Jan Polak, rozważaniem Słowa Bożego usłużył nam Ks. Krzysztof Wolnica. Wspomniał on, w swoim kazaniu jak ważną sprawą w życiu każdego chrześcijanina jest wdzięczność Bogu, za Jego łaskę udzielaną każdemu człowiekowi. Ks. Jerzy natomiast wskazał na znaczenie samego słowa: WDZIĘCZNOŚĆ. Zwracając przy tym uwagę zebranych na wdzięk - czyli grację (łaskę), oraz na słowo: NOŚ - czyli wyrażenie wskazujące na czynność zanoszenia, dzielenia się pięknem, gracją, a więc łaską, czyli darem, który sami darmo, czyli: gratis, otrzymaliśmy od Boga. Tym wyrażamy naszą wdzięcznosć Bogu, że dzielimy się wszystkim, cośmy sami otrzymali darmo z łaski od naszego Pana. Wszyscy mieliśmy sposobność przystępienia do Stołu Pańskiego. Po uroczystym nabożeństwie cała społeczność połączonych Zborów udała się  smakować i delektować wspaniałości zgromadzone i przygotowane przez nasze siostry wypieki różnych cast. Wszystkim, naszym siostrom i braciom, którzy uczestniczyli w naszym wspólnym świętowaniu składamy najserdeczniejsze słowa wdzięczności i podziękowań.
Przede wzystkim składamy dziękczynienie Bogu wszechmogącemu za Jego wielką łaskę i okazane błogosławieństwo w naszym codziennym życiu.        
Kreator www - przetestuj za darmo