Krótki zarys  
         historyczny                      naszej Parafii
   w Ścinawce Średniej
Wyznanie Ewangelickie na terenie Dolnego Śląska nie było tak popularne, jak na Górnym Śląsku. Przyczyny takiego stanu rzeczy należy upatrywać w dziejach tych ziem i dość zawiłemu sposobie przejmowania władzy nad tą krainą. Budynek Kościoła Ewangelickiego w Ścinawce Średniej (Mittelsteine) powstał w kwietniu 1926 roku. Na początku swego istnienia służył on niemieckim Ewangelikom. Przez długi czas, gromadzili się oni na nabożeństwach w Kościele p.w. Bożego Ciała, który znajdował sę na terenie dóbr ziemskich należących do Baronostwa Ernsta Luttwitza i jego małżonki Anny z domu von Blotz. Kolejnym miejscem zgromadzeń dla tej społeczności, była kaplica, mieszcząca się w dawnym budynku teatru. W końcu ten mały Zbór ewagelicki postanowił wybudować spólnie swój własny kościół, który by mógł w swoich murach zgromadzić ich wszystkich. Kościół swoje powstanie zawdzięcza wpomnianym już dobroczyńcom - Baronostwu Luttwitzów, którzy przekazali swój kawałek ziemi pod budowę dla tegoż kościoła. Pierwsze uroczyste nabożeństwo w nowo wybudowanym kościele odbyło się już 15 kwietnia 1926 roku. Należy zaznaczyć, że społeczność ewangelicka od tej pory poczęła powiększać się z roku na rok i była prężną wspólnotą na terenie Mittelsteine, (późniejsza Ścinawka Średnia). Kościól, który wybudowali mieścił wówczas w swych murach ponad 130 osób, aby w 1937 roku gromadzić już 369 wiernych, którzy do roku 1945 wypełniali po brzegi ten mały kościółek. Po II Wojnie Światowej, Ewangelicki kościół w (Skałecznie, bo tak po II Wojnie nazywała się Scinawka Średnia), służył, przez pewien czas jako budynek mieszkalny. Od 13. 01. 1947 roku Kościół Metodystyczny w PRL otrzymał go od ówczesnych Władz Państwowych, aby po przejęciu budynku, na nowo mógł służyć jako kościół. Od miesiąca wrześna 1950 roku datuje się początek naszej Parafii w Ścinawce Średniej.
    TABLICA PAMIĄTKOWA

W imię trwałej i niezatartej wdzięczności wspominamy naszych darczyńców.

- Barona Ernsta von Lüttwitza - zmarłego w dniu: 19. 12.1915 roku,
oraz - Baronową Annę z domu Blötz - zmarłą w dniu: 03.02.1910 roku.
Oni to, będąc protektorami ewangelicyzmu na tym terenie udostępniali na swych włościach salę, która służyła Zborowi ewangelickiemu w Müttelsteine (Ścinawce Średniej), jako kaplica ponad 32 lata.
Oni także przekazali w spadku mocą swego testamentu teren należący do nich,
pod budowę tego Kościoła. W nim to, cała Społeczność zgromadziła się po raz pierwszy na uroczystym Nabożeństwie
w dniu:15. kwietnia 1926 roku.


            „Pamięć o sprawiedliwym
                  jest błogosławiona”


                          (Prz.Sal 10,7 )

               Pastorzy
           naszej Parafii


Pierwszym pastorem w tutejszej Parafii, przy ulicy Sikorskiego 20 mianowany był
Ks. Franciszek Ruprich
. Swoją służbę dla Kościoła pełnił w latach 1950 - 1996). Zgromadził on w Ścinawce Średniej ludzi, którzy szczerze pragnęli wcielać w codzienne życie prawdy Ewangelii. Prowadził wśród nich swą służbę duzpasterską przez wiele lat, aż do roku 1996 odchodząc w ów czas na zasłużoną emeryturę. Pastor Ruprich pozostawił po sobie podwaliny regionalnego ekumenizmu. Nawiązał współpracę na tej płaszczyźnie z innymi Kościołami, i to nie tylko Ewangelickim, ale i Rzymskokatolickim, jak również z Braćmi i Siostrami Zakonnymi znajdującymi się w tym regionie. Znany i ceniony w środowisku ekumenicznym Dolnego Śląska został honorowym przewodniczącym Wojewódzkiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej w Wałbrzychu.
21 lipca 2001 r., Pan życia i śmierci powołał Pastora Franciszka Rupricha do siebie. Spoczywa na tutejszym cmentarzu
parafialnym przy kościele.


Następcą Pastora Rupricha, był Ks. Paweł Furgała działający w latah 1996 - 2010. Parafia w Ścinawce Średniej za czasów służby Pastora Furgały dała się poznać jako zgromadzenie dbające o kulturę i potrzeby socjalne dzieci i młodzieży. Organizował on liczne koncerty solistów i zespołów chrześcijańskich z Polski i z zagranicy. W kontakcie z Kościołem Baptystów zajmował się dystrybucją corocznch paczek świątecznych dla najmłodszych pod hasłem "Świąteczna Niespodzianka". Organizował oraz prowadził wraz z amerykańskimi wolontariuszami - misjonarzami letnią szkołę języka angielskiego - w formie półkolonii.
Po Pastorze Furgale, do służby w tutejszej Parafii zamianowany został Pastor Ks. Jerzy Jan Polak, który od sierpnia 2010 roku zajmuje się duszpasterstwem wśród tutejszych parafian.
Kreator www - przetestuj za darmo