O Nas

Powyższy znak zawiera w sobie wpisane symbole mające głębokie znaczenie dla naszej społeczności
metodystycznej.
Górny lewy róg - symbol ołtarza, krzyża i biblii. To Kościół w którego centrum znajduje się Biblia, czyli Słowo Boże. Krzyż, to symbol całego chrześcijaństa, który zwraca nam szczególną uwagę na ofiarę przebłagalną i zastępczą za nasze grzechy Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.

Dolny, lewy róg - symbol łamanego chleba mówiący nam o konieczności dzielenia się naszymi dobrami, które pomagają nam w codziennym życiu. Chleb, to nie tylko pokarm cielesny (materialny), źródło energii umożliwiającej nam codzienną egzystencję, to rónież symbol pokarmu duchowego i udzielającego się nam Chrystusa w Jego Słowie i Sakamentach, którymi dysponuje i udziela ich Kościół. Chcemy dzielić się tym darem z każdym, kto jest szczerze spragniony tego pokarmu.
Górny - prawy róg. Symbol służby ludziom chorym, słabszym i cierpiącym. Pragniemy dzielić się wspólnie, mocą tego, który nas wzmacnia, w naszych słabościach Jezusa Chrystusa.
Dolny - prawy róg, to symbol uwielbienia i dziękczyniena. Spotykamy się, aby wspólnie uwielbiać Boga, który jest naszym Ojcem. Uwielbiamy Go, za okazywaną łaskę, miłość
i błogosławieństwo w naszym codziennym życiu. Pragniemy dziękować Mu za każdy przeżyty kolejny dzień.  
Nasze Credo

Kościół Ewangelicko - Metodystyczny w RP
twardo usadzony na fundamencie wiary w Jezusa Chrystusa wyznaje, że:

- Całe Pismo św. jest natchnionym przekazem Bożej woli. Słowo Boże jet podstawą i normą formułowania doktryny i etyki metodystycznej.

- Chrystus ustanowił dwa sakramety: Chrzest i Wieczerzę Pańską.

-Chrzest
udzielany jest w imię Ojca, Syna i Ducha Św., zarówno dzieciom, jak i osobom dorosłym nie ochrzczonym uprzednio w innym Kościele.
-Sakrament Wieczerzy Pańskiej (Komunii) udzielany jest, zgodnie z nakazem Chrystusa Pana, pod obiema postaciami - chleba i wina.

- Jedynie Bogu w Trójcy Jedynemu należna jest cześć i chwała. Wszelkie inne kulty - natury, człowieka, wytworu jego rąk i wyobraźni - nie powinny mieć miejsca w Kościele Jezusa Chrystusa.

- Spowiedź powszechna i zwiastowanie łaski Bożej wszystkim pokutującym, uznawane są za wyraz woli Bożej.

- Człowiek zbawiony jest tylko przez wiarę i podlega nieustannemu działaniu łaski Bożej: uprzedzającej, usprawedliwiającej, oraz uświęcającej.

- Praktykowane w Kociele środki łaski to:
studiowanie Pisma Św., modlitwa, post,
sakramenty, duchowe rozmowy.
- Osoba usprawiedliwiona z łaski przez wiarę może doświadczyć pewności zbawienia, gdyż Duch Boży poświadcza duchowi naszemu, że jesteśmy dziećmi Bożymi (Rzym. 8,16).

- Wierzący, który doświadczył usprawiedliwienia wkroczył na drogę duchowego wzrostu i powinien zmierzać ku doskonałości w miłości i ku świętości, bez której nikt nie może ujrzeć Boga.

- Podstawowe prawdy naszego Kościoła wyrażone zostały w wyznaniach wiary, które stanowią wspólne dobro chrześcijaństwa.

Powyższy tekst wykorzystano z biuletynu wyd. przez Kościł Ewangelicko-Metodytyczny w RP Warsawa
                         

Jan Wesley

Kreator www - przetestuj za darmo