Przesłanie

"Widzialny Kościół Jezusa Chrystusa jest zgromadzeniem ludzi wierzących, którym głoszone jest czyste Słowo Boże i udzielane są prawowicie sakramenty z zachowaniem obrządków zgodnych z nakazami Chrystusa".
                                                                (Art.XIII Wiary Art.)

 
  Staramy się, jako wspólnota ludzi wierzących, naśladować Chrystusa i wiernie przekazywać Jego Słowo. Z wiarą i zaufaniem w Boże miłosierdzie, staramy się w posłuszeństwie poddawać się Jego woli, oraz znajdować się w Jego rękach, jako przydatne narzędzia w kreowaniu Królestwa Bożego wśród nas i na tym terenie.
To przesłanie, staramy się zaszczepiać, nie tylko wśród naszych parafian, ale wychodzimy z nim na zewnątrz, dając tym samym świadectwo naszego realnego chrześcijaństwa na co dzień. Mamy nadzieję, że w ten sposób rzucamy jasne światło odbijając je od naszego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa, temu światu i ludziom w naszym środowisku.  
Kreator www - przetestuj za darmo